UCGSVJZGFqZcZissV5eI1kgD9nWlpj7In1jPAZWfmUA
G.Y.C ACCOUNTING
สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี
 
 
Email: gyc.group.ac@gmail.com Tel: 080-358-6800

 
บริการเกี่ยวกับเรา 
 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 บทความ
Line ID: @gycac
ผู้ชม
วันนี้ 20
เมื่อวาน 37
ทั้งหมด 24,162
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 20
เมื่อวาน 52
ทั้งหมด 30,578
กรมสรรพากรแนะนำยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อินเทอร์เน็ต ได้คืนเงินภาษีไว

กรมสรรพากรใช้ Big Data เชื่อมโยงข้อมูลค่าลดหย่อน ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกในการ กรอกแบบฯ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 แนะให้ยื่นทางอินเทอร์เน็ต สะดวก ง่าย ได้ทั้งจ่ายและผ่อนภาษี ส่วนผู้ที่ได้ภาษีคืน ให้สมัครพร้อมเพย์ช่วยให้ได้ภาษีคืนเร็ว นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษก กรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ถึงกำหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91) ประจำปีภาษี 2562 ซึ่งสามารถยื่นแบบฯ ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หรือผู้ที่ยื่นแบบทาง อินเทอร์เน็ตจะได้ขยายเวลาออกไปอีก ๘ วัน (ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563) จึงขอให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมาย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยกรมสรรพากร ขอแนะนำให้ท่านยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน RD Smart Tax Application ทางโทรศัพท์มือถือเฉพาะแบบฯ ภ.ง.ด. 91 กรณีไม่ยื่นรวม ก็จะช่วยประหยัดเวลา ได้รับคืนภาษีเร็วเข้ากับวิถีชีวิตคนไทยยุค 4.0” โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ข้อมูลค่าลดหย่อนหลายรายการ ได้แก่ ข้อมูลเบี้ยประกัน สุขภาพ ข้อมูลการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และข้อมูลเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ (กบข.) ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรแล้ว ส าหรับข้อมูลการใช้สิทธิค่าลดหย่อนประเภทอื่น ผู้ยื่นแบบฯ เพียงกรอกยอดการใช้สิทธิและเก็บเอกสารไว้กับตัวเอง จากนั้นกรมสรรพากรจะใช้ Data Analytics ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกเพื่อสั่งคืนเงินแบบอัตโนมัติ (เว้นแต่กรณีมีประเด็นความผิดปกติ หรือต้องขอเอกสารเพิ่มเติม) ผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจ าตัว ประชาชนของผู้มีเงินได้ โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีช่วยให้ได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากการคืน ภาษีผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้วยังมีช่องทางการรับเงินคืนภาษีคือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือเข้าบัญชีบัตร e-Money/e-Wallet ซึ่งจะต้องนำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน ไปติดต่อเพื่อขอรับคืนเงินภาษีได้ที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในหนังสือต่อไป

 
Copyright © 2017-2022   gycaccounting.com   All rights reserved.

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี8 อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
ติดต่อเรา
.
gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800
Line:รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, รับจดทะเบียนบริษัท, รับปิดงบการเงิน ที่ปรึกษาบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี
 
เว็บสำเร็จรูป
×