UCGSVJZGFqZcZissV5eI1kgD9nWlpj7In1jPAZWfmUA
G.Y.C ACCOUNTING
สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี
 
 
Email: gyc.group.ac@gmail.com Tel: 080-358-6800

 
บริการเกี่ยวกับเรา 
 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 บทความ
Line ID: @gycac
บริการจัดทำบัญชี

รับจัดทำบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน บันทึกบัญชี ปิดงบการเงินบริการตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัทบริการรับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ปัจจุบันท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

      1. ต้องการทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร? และยังไม่ความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีและการยื่นเสียภาษี

      2. ไม่มีพนักงานที่จะจัดทำบัญชี หรือมี แต่พนักงานยังขาดประสบการณ์ทางด้านบัญชี ทำให้ท่านไม่อาจแน่ใจว่าพนักงานบัญชีได้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  หรือ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการนำยื่นภาษีอากรต่อกรมสรรพากร ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย

      3. เสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดจ้างพนักงานบัญชีประจำหรือพนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ  รวมถึงการที่พนักงานบัญชีมีการเปลื่ยนแปลงเข้า ออกบ่อยคร้ง ทำให้งานด้านบัญชีขาดความต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษีอากรได้
         
      4. ประสบปัญหาด้านภาษีหรือถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี แต่ไม่มีผู้แทนที่จะไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูล หรือ ท่านอาจไม่แน่ใจที่จะสามารถไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านบัญชี และภาษีอากรอย่างเพียงพอ
 
      5. กิจการไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงินมาใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในด้านการจัดการและการ
          วางแผนดำเนินงานธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารและมีต้นทุนการดำเนินงานสูง
          กว่าที่ควรจะเป็น

      6. กิจการไม่มีความรู้เรื่องการวางแผนภาษี ทำให้เสียภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็นแทนที่จะเสียภาษีอย่างเหมาะสม
          ประหยัดและถูกต้อง

      7. กิจการต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรอยู่บ่อยๆ เนื่องจากยื่นภาษีไม่ทันตามกำหนด

      8. ท่านไม่พอใจในการบริการของสำนักงานบัญชีหรือบริษัทบัญชีที่ใช้บริการอยู่เพราะสาเหตุใดๆก็ตาม

      9. กิจการถูกสารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกตรวจสอบและแจ้งว่ากิจการจัดทำบัญชีไม่ได้ตาม
          มาตรฐานบัญชีจะต้องถูกปรับ

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงในวิชาชีพบัญชี และให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  และทันต่อเวลา  

นักบัญชีในทีมงานทุกคน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์

เราสามารถให้ข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ การวางแผนภาษีอากร และ การบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต่างๆในการบริหารงานแก่ท่าน รวมถึงการให้คำแนะนำด้านบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพนี้โดยตรง

 

 

เราขอเสนอการบริการรับจัดทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รับปิดงบการเงิน ภาษี ครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของบัญชีและภาษีอีกต่อไป


Copyright © 2017-2022   gycaccounting.com   All rights reserved.

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี8 อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
ติดต่อเรา
.
gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800
Line:รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, รับจดทะเบียนบริษัท, รับปิดงบการเงิน ที่ปรึกษาบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี
 
เว็บสำเร็จรูป
×