UCGSVJZGFqZcZissV5eI1kgD9nWlpj7In1jPAZWfmUA
G.Y.C ACCOUNTING
สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี
 
 
Email: gyc.group.ac@gmail.com Tel: 080-358-6800

 
บริการเกี่ยวกับเรา 
 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 บทความ
Line ID: @gycac
กรมสรรพากรประกาศขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาจนถึงมิถุนายน

สรรพากรออกมาตรการภาษี ขยายเวลายื่นแบบบุคคลธรรมดา กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังไวรัส โคโรน่าทำเศรษฐกิจทรุด การท่องเที่ยวซบเซา พร้อมมาตรการอื่น คาดช่วยส่งเสริมการลงทุน สร้างเม็ดเงิน หมุนเวียนในระบบเพิ่ม นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมสรรพากรได้ออกมาตรการพิเศษในการขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ... 90/91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์ และการยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมนี้ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและจะเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบในช่วง ที่งบประมาณประจำปี 2563 มีความล่าช้า และเพื่อลดผลกระทบของผู้ยื่นภาษีบางส่วนที่จะต้องนำเงินมาชำระ ภาษีเพิ่มในปีนี้ได้ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียภาษีที่ต้องการขอคืนภาษี ยังสามารถยื่นแบบชำระภาษีเข้ามาได้ตลอด โดยในปีนี้ผู้ที่ยื่นภาษีเร็ว ก็จะได้ภาษีคืนเร็ว หากเอกสารครบถ้วน ซึ่ง เวลานี้มีผู้ขอคืนภาษีเข้ามาแล้วกว่า 7 แสนราย และได้เงินคืนไปแล้วกว่า 5 แสนราย หรือ 73% ของผู้ที่ขอคืนทั้งหมด ซึ่งกรมสรรพากรใช้ระยะเวลา เฉลี่ยในการคืนภาษีประชาชนอยู่ที่ 3-7 วันเท่านั้น โดยเป็นการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์มากกว่า 90% เนื่องจากมีความสะดวก 

 
Copyright © 2017-2022   gycaccounting.com   All rights reserved.

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี8 อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
ติดต่อเรา
.
gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800
Line:รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, รับจดทะเบียนบริษัท, รับปิดงบการเงิน ที่ปรึกษาบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี
 
เว็บสำเร็จรูป
×