UCGSVJZGFqZcZissV5eI1kgD9nWlpj7In1jPAZWfmUA
G.Y.C ACCOUNTING
สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี
 
 
Email: gyc.group.ac@gmail.com Tel: 080-358-6800

 
บริการเกี่ยวกับเรา 
 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 บทความ
Line ID: @gycac
การเตรียมตัวนำส่งงบการเงิน ปี 2563

เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ของนิติบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่นำส่งเพื่อประกอบการทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเรียนว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดให้บริการนำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น จึงขอเชิญชวน ให้นิติบุคคลดาวน์โหลดไฟล์ “ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ไปใช้งาน” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศึกษาขั้นตอนการนำส่งได้ที่  http://efiling.dbd.go.th/index.html
 
Copyright © 2017-2022   gycaccounting.com   All rights reserved.

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี8 อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
ติดต่อเรา
.
gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800
Line:รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, รับจดทะเบียนบริษัท, รับปิดงบการเงิน ที่ปรึกษาบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี
 
เว็บสำเร็จรูป
×