G.Y.C ACCOUNTING
สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี
รับทำบัญชี│ตรวจสอบบัญชี│จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
บริการเกี่ยวกับเรา 
 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง


ผู้ชม
วันนี้ 40
เมื่อวาน 37
ทั้งหมด 2,963
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 47
เมื่อวาน 47
ทั้งหมด 4,219
บริการจัดทำบัญชี

รับทำบัญชี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี สมุดรายวัน ปิดงบการเงิน
บริการตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ การควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน
บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท
บริการรับวางระบบบัญชี

รับวางระบบัญชี รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ปัจจุบันท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

      1. ต้องการทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร?และยังไม่ความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีและการยื่นเสียภาษี

      2. ไม่มีพนักงานที่จะจัดทำบัญชี หรือมี แต่พนักงานยังขาดประสบการณ์ทางด้านบัญชี ทำให้ท่านไม่อาจแน่ใจว่าพนักงานบัญชีได้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  หรือ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการนำยื่นภาษีอากรต่อกรมสรรพากร ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย

      3. เสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดจ้างพนักงานบัญชีประจำหรือพนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ  รวมถึงการที่พนักงานบัญชีมีการเปลื่ยนแปลงเข้า ออกบ่อยคร้ง ทำให้งานด้านบัญชีขาดความต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษีอากรได้
         
      4. ประสบปัญหาด้านภาษีหรือถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี แต่ไม่มีผู้แทนที่จะไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูล หรือ ท่านอาจไม่แน่ใจที่จะสามารถไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านบัญชี และภาษีอากรอย่างเพียงพอ
 
      5. กิจการไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงินมาใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในด้านการจัดการและการ
          วางแผนดำเนินงานธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารและมีต้นทุนการดำเนินงานสูง
          กว่าที่ควรจะเป็น

      6. กิจการไม่มีความรู้เรื่องการวางแผนภาษี ทำให้เสียภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็นแทนที่จะเสียภาษีอย่างเหมาะสม
          ประหยัดและถูกต้อง

      7. กิจการต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรอยู่บ่อยๆ เนื่องจากยื่นภาษีไม่ทันตามกำหนด

      8. ท่านไม่พอใจในการบริการของสำนักงานบัญชีหรือบริษัทบัญชีที่ใช้บริการอยู่เพราะสาเหตุใดๆก็ตาม

      9. กิจการถูกสารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกตรวจสอบและแจ้งว่ากิจการจัดทำบัญชีไม่ได้ตาม
          มาตรฐานบัญชีจะต้องถูกปรับ

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงในวิชาชีพบัญชี และให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  และทันต่อเวลา  

นักบัญชีในทีมงานทุกคน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์

เราสามารถให้ข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ การวางแผนภาษีอากร และ การบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต่างๆในการบริหารงานแก่ท่าน รวมถึงการให้คำแนะนำด้านบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพนี้โดยตรง

 

 

เราขอเสนอการบริการรับทำบัญชี ภาษี ครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของบัญชีและภาษีอีกต่อไป

Copyright © 2017   gycaccounting.com   All rights reserved.
ที่อยู่

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี8 อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
ติดต่อเรา
.
gyc.group.ac@gmail.com
02-958-2124-5
02-958-2126
Follow
.
 
เว็บสำเร็จรูป
×